چگونه باید کودک را به رعایت بهداشت دهان و دندان علاقمند کرد؟
اجازه دهید طرح و رنگ مسواک را خود کودک انتخاب کند. 

 هنگام تهیه ی خمیر دندان توجه داشته باشید که طعم مورد علاقه ی کودک را خریداری کنید. 
 برای کودک خود کتابهایی در مورد بهداشت دهان و دندان بخوانید یا ویدیوهایی را به او نشان دهید که بهداشت دهان و دندان را آموزش می دهد.

 هنگام مسواک زدن تایمر قرار دهید تا به مدت ۲ دقیقه کودک عمل مسواک زدن را انجام دهد. 

 سعی کنید برای ترغیب کودک حین مسواک زدن، آهنگ مورد علاقه ی کودک را روشن کنید تا کودک با اشتیاق بیشتری مسواک بزند.

 برای برانگیختن ذوق کودک، برچسب های جایزه ای ستاره دار را پس از هر بار مسواک زدن به کودک جایزه دهید.


دکتر مریم ابراهیمان
متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان

{this.GetOutputWriter().Write(File.ReadAllText(Server.MapPath("/tools/page/faf3.html")));}