دندان شیری چیست و چه زمانی میوفته؟
دندان شیری که به انگلیسی Deciduous Teeth نامیده می‌شود اولین دندانی است که از لثه کودک در سن ۶ ماهگی تا یک سالگی رویش می‌کند. 
 از همین‌رو به آن دندان اولیه هم می‌گویند.
 رشد این دندان‌ها مدت زمان خاصی دارد که پس از افتادن آن‌ها، دندان‌های اصلی جایگزین می‌شوند. تعداد دندان شیری ۲۰ عدد است که ۱۰ عدد شامل دندان شیری بالا و ۱۰ عدد دیگر در فک پایین رشد می‌کنند. 
درواقع دندان شیری کودکان پس از سه سالگی به طور کامل از لثه خارج می‌شوند و رشدشان تکمیل خواهد شد.
دندان شیری از چند سالگی میفته؟ 
تعداد دندان‌های اصلی انسان ۳۲ عدد است که باید ۲۰ دندان‌شیری تا قبل از اتمام سن ۱۲ سالگی بیفتند و با آن‌ها جایگزین شوند. 
معمولا اولین دندان اولیه کودک در سن ۶ سالگی می‌افتد و درواقع همان دندان‌شیری است که برای نخستین بار در لثه ظاهر شده بود.
 این روال تا پایان سن ۱۲ سالگی ادامه پیدا می‌کند.


در جدول زیر می‌توانید روند کلی رشد دندان‌های دائمی را پس از افتادن دندان‌های شیری مشاهده کنید: 
بین سن ۶ تا هفت سالگی دندان‌های پیشین
بین سن هفت تا هشت سالگیدندان‌های جانبی
بین سن ۱۰ تا ۱۲ سالگیدندان‌های نیش
بین سن ۹ تا ۱۱ سالگیدندان‌های آسیاب اولیه یا کوچک
بین سن ۱۰ تا ۱۲ سالگیدندان‌های آسیاب ثانویه یا آسیاب دائمی

 
دکتر مریم ابراهیمان
متخصص دندانپزشکی کودکان اصفهان

{this.GetOutputWriter().Write(File.ReadAllText(Server.MapPath("/tools/page/faf3.html")));}